Tietosuoja ja yksityishenkilöiden tietojen käsittely yrityksessämme:


Noudatamme rekisterinpitäjänä Suomen lainsäädäntöä, ja EU:n uutta tietosuoja-asetusta yksityishenkilöiden, eli luonnollisten henkilöiden tietosuojasta (GDPR), joka tuli voimaan 25.5.2018. (Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta, suomeksi, Euroopan Unionin virallinen lehti, päiväys 4.5.2016: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI).

Keräämme, tallennamme ja ylläpidämme asiakkaistamme yrityksemme välittömään liiketoimintaan liittyen ja vain heidän meille suoraan antamiansa tietoja, kuten tietoja liittyen tuotteistamme pyydettyihin hinta-arvioihin, tarjouksiin, tavarantoimitukseen, laskutukseen ja tuotetakuuseen liittyen.

Keräämme, tallennamme ja ylläpidämme myös tietoja asiakkaistamme Suomen lakien ja asetusten mukaiseen tuotevastuuseemme ja tuotteillemme myöntämiimme takuuvastuisiin liittyen.

Keräämme, tallennamme, ylläpidämme, siirrämme ja luovutamme edelleen sellaisia tietoja asiakkaistamme, jotka Suomen lait ja asetukset velvoittavat verovelvollisia elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä todentamaan ja säilyttämään liittyen esim. laskutukseen, kirjanpitoon, verotukseen ja työntekijöitä ja yrityksen heitä koskeviin asioihin ja velvollisuuksiin liittyen (esim. asiakastietoja kerääntyy ajopäiväkirjoihin).

Yrityksessämme emme kerää tai tallenna yksityishenkilöistä yllämainittujen tietojen lisäksi muita tietoja: emme kerää ip-osoitetietoja, päätelaitetietoja, emmekä sähköisistä kanavista tai sosiaalisesta mediasta löytyviä muita tietoja. Emme kohdista rekisterissämme olevien henkilötietojen perusteella mainontaa hakukoneiden avulla verkkokäyttäytymisen perusteella.

Yrityskotisivumme on Fonecta Oy:n ylläpitämä (Fonectan tietosuoja: https://yrityksille.fonecta.fi/tietosuojaseloste/). Emme luovuta tai siirrä henkilötietoja asiakkaistamme Fonectalle, eikä Fonecta luovuta tai siirrä yrityksemme kotisivuilla käyvien henkilöiden ip-osoitetietoja yrityksellemme. Fonectan evästekäytännöt koskien yrityskotisivuamme: https://www.sulalaatta.com/evasteet (Sama linkki Fonectan evästekäytäntöön löytyy myös jokaisen kotisivustomme sivuston alalaidasta).

Voimme ostaa verkkomainontapalveluja Fonectalta, joissa palveluissa Fonecta kohdistaa itsenäisenä, meistä riippumattomana rekisterinpitäjänä liiketoimialaosaamiseensa perustuen verkkomainontaa (esim. adwords-kampanjat) yksityishenkilöiden, yritysten tai organisaatioiden ip-osoitetietojen ja päätelaitetietojen, ja niiden perusteella seurattavissa olevan verkkokäyttäytymisen perusteella ip-osoitteiden ja päätelaitetietojen kautta henkilöille, jotka ovat olleet verkkokäyttäytymisen perustella kiinnostuneita yrityksemme tuotteista, yleisesti yrityksemme liiketoimialasta tai vastaavan toimialan tuotteista ja yrityksistä.

Emme luovuta yksityishenkilöiden henkilötietoja ulkopuolisille tai kolmansille tahoille, ellei viranomainen sitä laillisessa tarkoituksessa vaadi (Suomen ja EU:n lakien tai asetuksien mukaan). Emme suoramarkkinoi tuotteitamme kohdennetusti yksityishenkilöille asiakasrekisterimme tietojen perusteella, ellei yhteystietonsa meille antanut henkilö ole sitä erikseen pyytänyt. Saatamme markkinoida tuotteitamme yksilöidysti kohdentamatta sellaisten myynti- ja markkinointikanavien kautta, jotka ovat Suomen lakien ja asetusten mukaisia, yleisesti hyväksyttyjä sekä hyvämaineisia käytäntöjä kuluttajatuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa. Tälläisiä ovat mm. paperiset ja sähköiset sanoma- ja aikakausilehtimainokset, paperiset massapostitukset, messut ja muut myynnilliset yleisötilaisuudet.

Yrityksen liiketoiminnan ja tuotteidemme kehittämistä varten saatamme kerätä ja tallentaa yksilöimättömiä, henkilöihin kohdentamattomia tietoja asiakaskunnastamme. Tälläisiä tietoja ovat esimerkiksi ikä, asuinkunta, tuotteen käyttötarkoitus ja asennuskohdetyyppi. Käytämme näitä tietoja selvittääksemme potentiaalisia markkinasegmenttejä voidaksemme kohdistaa markkinoinnin resurssit kustannustehokkaasti, sekä lisäksi voimme käyttää asiakkailtamme saatuja tietoja uusien tuotteiden kehittämiseen. Se, että saatamme kohdentaa markkinointia jollekkin asiakasegmentille tai kohderyhmälle, ei kuitenkaan tarkoita, ettemme kohtelisi kaikkia tuotteistamme ostotarkoituksessa kiinnostuneita tasavertaisesti ja yhdenmukaisesti.

Asiakaskuntaamme ovat niin yksityishenkilöt, yritykset kuin julkisetkin toimijat. Koska palvelemme näitä kaikkia asiakasryhmiä, arviomme on, että joskus saattaa esiintyä epäselvyyttä siitä, milloin yrityksen tai julkisen toimijan edustaja on, uuden tietosuojalain mukaan yksityishenkilö. Tälläinen tilanne saattaa tulla eteen, jos henkilö ottaa meihin yhteyttä yksityishenkilönä, työsähköpostiosoitteestaan tai soittaa meille yrityksen tai julkisen toimijan hallinnoimasta puhelinnumerosta. 

Käytämme henkilötietojen keräämiseen, tallentamiseen ja ylläpitoon sellaisten hyvämaineisten kolmansien, ulkopuolisten tahojen toimittamia tietojärjestelmiä, jotka ovat ilmoittaneet noudattavansa noudattavan Suomen ja EU:n lainsäädäntöä yksityishenkilöiden tietosuojasta, sekä ovat ilmoittaneet noudattavansa kaikkea huolellisutta ja varotoimenpiteitä yksityishenkilöiden tietosuojaan liittyen. 

Mikäli huomaamme omassa toiminnassamme puutteita tietosuojakäytäntöihin liittyen, tai saamme sellaisesta palautetta, tai rekisterissämme olevissa tiedoissa on virheitä, olemme lain ja asetusten mukaan velvollisia korjaamaan tilanteen. Olemme velvollisia EU tietosuoja asetuksen mukaan ilmoittamaan yksityishenkilöille jos heidän tietojaan päätyy ylläpitämästämme rekisteristä tietosuojalainsäädännön mukaisen virheellisen tai huolimattoman toiminnan takia asiattomille ulkopuolisille tahoille tai rekisteriimme kohdistuu ulkopuolisen tahon tekemä tahaton tai tahallinen tietosuojaloukkaus.

Vastaamme mielellämme kysymyksiin toiminnastamme rekisterinpitäjänä, siitä mitä tietoja yleisesti tallennamme yksityishenkilöistä ja tietosuojakäytännöistämme.

EU asetuksen myötä olemme velvoitetut ilmoittamaan yksityishenkilöille heidän niin pyytäessään, mitä tietoja meillä on heistä rekisterissämme. Olemme velvoitetut korjaamaan virheelliset tiedot välittömästi, siirtämään yksityishenkilön pyynnöstä hänestä hallussamme olevat rekisteritiedot toiselle rekisterinpitäjälle tai poistamaan tiedot rekisteristämme kokonaan. Näitä tarkoituksia varten yksityishenkilön pitää pystyä luotettavasti todentamaan meille olevansa rekisterissämme oleva henkilö.

Rekisterinpitäjä Sulanapito Oy ei myy asiakasrekisterinsä tietoja. Kotisivumme ylläpitäjän Fonecta Oy:n käyttöehdot löytyvät osoitteesta: https://www.sulalaatta.com/evasteet

Lisätietoja tietosuoja-asioista yleisesti: 

EU lainsäädäntö: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL

 

Tietosuojavaltuutettu: https://tietosuoja.fi/artikkeli/-/asset_publisher/eu-n-tietosuoja-asetus-tuo-uusia-oikeuksia-omiin-henkilotietoihin-25-toukokuuta-alkaen

Tietosuojatoimintaohjeita organisaatiolle: https://tietosuoja.fi/organisaatiot

Tietosuojaohjeita yksityishenkilöille: https://tietosuoja.fi/fi/yksityishenkilot

Kilpailu- ja kuluttajavirasto, suoramarkkinoinnin kieltäminen, ohjeet: https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/markkinointi-ja-asiakassuhde/suoramarkkinoinnin-kieltaminen/

Sulanapito Oy ei tee suoramyyntiä puhelimitse kuluttaja-asiakkaille, mutta tiedoksi muutos puhelinmarkkinointia koskeviin säännöksiin 1.1.2023 alkaen / Kilpailu- ja kuluttajavirasto: https://www.kkv.fi/ajankohtaista/tiedotteet/puhelinmyyntiin-merkittava-muutos-vuodenvaihteessa-vasta-kirjallisesti-hyvaksytty-tarjous-on-sitova/

Copyright Sulanapito Oy, kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved, 1998 - 2023

Ilmainen hinta-arvio Sulalaatoista mittatilaustyönä kohteesenne,
soita: 

045 805 7355

Annamme tuotteillemme 5 vuoden takuun!

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse